Client Service Executive

Department : Marketing

Responsibilities

ลักษณะงาน (Job Description)

  • จัดหาลูกค้าใหม่ และติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยตรงตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ดูแลรับผิดชอบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับงาน ติดตามและสรุปความต้องการของลูกค้าให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสม
  • เป็นตัวกลางในการสื่อสาร นำเสนอผลงาน และเจรจาต่อรองระหว่างลูกค้าและทีมงาน
  • ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการตลาด และเพิ่มโอกาสให้บริษัทได้งานในอนาคต

Qualifications

คุณสมบัติ (Job Specification)
  • อายุ 28-33 ปี หรือประสบการณ์ทำงานดูแลลูกค้าอย่างน้อย 5 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหาร/การจัดการทั่วไป หรือโฆษณา
  • หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Account Executive, Sales & Marketing หรือ Client Service มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน นำเสนอผลงาน และเจรจาต่อรอง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ใจรักงานการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์