Location Manager

Department : Location

Responsibilities

 • สำรวจ จัดหา และติดต่อ สถานที่ถ่ายทำโฆษณา
 • ช่วยประสานงานระหว่างเจ้าของสถานที่และทีมงานในการเตรียมงานและวันถ่ายทำ
 • ช่วยควบคุมดูแลสถานที่และอำนวยความสะดวกให้กับทีมงานจนเสร็จสิ้นการถ่ายทำ
 • ช่วยวางแผนงบประมาณและควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ให้เป็นไปตามที่ประเมินไว้ หรือ เป็นไปตามความเหมาะสม

Qualifications

 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์การเป็น ผู้ช่วย Location Manager อย่างน้อย 2 ปี หรือเคยผ่านงานด้าน
  การจัดการเกี่ยวกับสถานที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพและต่างจังหวัด
 • มีความอดทน และยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงานได้สูง