Post Producer

Department : Post Producer

Responsibilities

  • ประสานงานร่วมกับ Producer เพื่อวางแผนจัดการงบประมาณ คิวงาน และจัดหาทีมงาน/ Supplier ในส่วนงาน post production
  • ดูแลรับผิดชอบขั้นตอนการทำงาน post production ตั้งแต่รับบรีฟ จน นำส่งผลงานให้ลูกค้า
  • นำเสนอ และจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นในการทำงาน post รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคพิเศษ ให้กับทีมงานและลูกค้าทราบ

Qualifications

 

  • อายุ 22 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน
  • มีทักษะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • ความรู้ และ/หรือ ประสบการณ์ด้านงาน post production / CG / เพลง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ