Wardrobe Stock Clerk

Department : Production Resource

Responsibilities

เจ้าหน้าที่ธุรการสต็อกเสื้อผ้า

• ให้บริการเบิก-ยืม และรับคืนเสื้อผ้า , เครื่องแต่งกาย
• จัดเก็บเสื้อผ้า , เครื่องแต่งกาย ให้เป็นระเบียบ และง่ายต่อการใช้งาน
• บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

 

Qualifications

• เพศหญิง อายุ 18-28 ปี
• จบการศึกษาระดับ ปวช - ปวส.
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office ได้ดี และพิมพ์งานเร็ว
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ทำงานวันหยุดได้ ทำงานเป็นกะได้
• รักงานบริการ / แข็งแรง / อดทน