มาตราการในการวางบิล/รับเช็ค/เคลียร์บิลช่วง Work From Home

1. การวางบิล
 
  • เอกสารวางบิล ให้ระบุชื่อ Job, Title, เลขที่บัญชี, ชื่อบัญชี, ธนาคาร
  • Scan หรือ ถ่ายรูปส่งมาที่ E-mail : bill@pheno.com และเขียน Subject ว่า "วางบิล"
  • Freelance ให้ระบุเวลาทำงาน-เลิกงาน, เบอร์โทรศัพท์, ค่าอะไร, จำนวนเงิน
  • เฉพาะค่าตัวแสดง/จัดหานักแสดง ให้ระบุเพิ่ม ชื่อนักแสดง บทที่เล่น
  • การวางบิลจะสมบูรณ์เมื่อทางแผนกบัญชี Reply E-mail กลับ แจ้งว่า "รับวางบิล" พร้อมให้เลขที่รับวางบิล
2. การรับเช็ค
 

บริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ให้สอบถามกำหนดรับเช็คล่วงหน้า 3 วันทำการ
  • Supplier และ Freelance ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้อง Scan ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินส่งให้ทาง E-mail : bill@pheno.com และเขียน Subject ว่า "รับเช็ค" ล่วงหน้า 3 วันทำการ
3. การเคลียร์บิล
 
  • ผู้เคลียร์บิล Scan หรือถ่ายรูป เอกสารส่งให้ทาง E-mail : bill@pheno.com และเขียน Subject ว่า "เคลียร์บิล" พร้อมให้สรุปยอดจำนวนเงินที่เคลียร์, จำนวนบิล, Job, Title

หมายเหตุ : เอกสารฉบับจริงให้ส่งที่ออฟฟิตเมื่อบริษัทฯ เปิดทำการ(ทางบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Line ID: accpheno หรือ สแกน QR Code